نتایج ربات کوکوین

شفاف سازی سود دهی ربات در 30 روز گذشته

% 11.17

سود روز

% 18.76

سود هفته

% 12.06

سود ماه

نکات:

۱- سود و ضررهایی که مشاهده میکنید، بر اساس تارگت اول بدست آمده‌اند.

۲- سود و ضررهای بدست آمده می‌تواند حاصل از سیگنال روزهای قبل باشد. پس تعداد سیگنال هر روز ربطی به سود یا ضرر همان روز ندارد.

۳- اعداد مشاهده شده جمع اختلاف قیمت خرید و فروش هستند. به طور مثال اگر سود امروز 20 درصد باشد و شما 3 درصد از سرمایه‌تان را درگیر هر ترید کرده باشید، بدین معناست که 3 درصد از سرمایه شما، 20 درصد افزایش یافته.

تاریخ
تعداد سیگنال
سود
ضرر
1401/11/17
11
26.65 %
15.48 %
1401/11/16
12
29.36 %
35.55 %
1401/11/15
13
36.68 %
13.26 %
1401/11/14
6
13.60 %
27.24 %
1401/11/13
3
28.05 %
0.00 %
1401/11/12
5
4.83 %
18.00 %
1401/11/11
5
6.02 %
16.90 %
1401/11/10
19
27.84 %
83.58 %
1401/11/9
5
13.03 %
7.27 %
1401/11/8
11
19.54 %
7.59 %
1401/11/7
7
20.01 %
8.27 %
1401/11/6
5
5.10 %
11.57 %
1401/11/5
9
23.17 %
32.87 %
1401/11/4
10
27.21 %
9.75 %
1401/11/3
3
28.73 %
7.68 %
1401/11/2
11
37.88 %
7.65 %
1401/11/1
10
20.04 %
15.03 %
1401/10/30
5
26.44 %
0.00 %
1401/10/29
8
3.50 %
18.32 %
1401/10/28
13
8.00 %
50.95 %
1401/10/27
8
24.05 %
38.26 %
1401/10/26
13
23.71 %
34.83 %
1401/10/25
9
6.55 %
38.86 %
1401/10/24
5
28.83 %
35.28 %
1401/10/23
6
22.24 %
25.22 %
1401/10/22
15
19.30 %
27.67 %
1401/10/21
6
24.86 %
8.89 %
1401/10/20
9
27.36 %
0.00 %
1401/10/19
12
36.72 %
14.30 %
1401/10/18
6
10.77 %
7.74 %

امروز با پرو سیگنال شروع به ترید کنید

ربات تریدر خود را سفارش دهید و روزانه از سود ترید لذت ببرید!

با ما در تماس باشید